Ipadinig ang iyong boses Iskolar ng Bayan! Ano ang iyong mga pananaw ukol sa nagdaang SONA ng Pangulo?Leave a Reply.